Månsson Rör och Friggeråkers Rör ingår partnerskap med Currentum

Installationsgruppen Currentum välkomnar Månsson Rör och Friggeråkers Rör som nya partners. Bolagens lokala närvaro i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång respektive Falköping kompletterar geografiskt Currentums erbjudande inom VS.

Månsson Rör och Friggeråkers Rör blir en del av Currentum. Verksamheterna behåller sina egna varumärken och kommer att drivas som vanligt av nuvarande ledning.

– Månsson Rör blir en stark partner till Ventilationsprojekt och Lundgrens El som nu tillsammans kan erbjuda installation och service inom VS, ventilation el och säkerhet, säger Stefan Franzén från Currentum.

Månsson Rör har nära 90 medarbetare och kontor i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 200 miljoner kronor med bas i serviceuppdrag samt rör- och värmepumpinstallationer. Bland kunderna återfinns landets största byggföretag och fastighetsägare.

– Vi ser fram emot att ingå i en grupp där vi kan utbyta erfarenheter med liknande verksamheter och stärka varandra genom kompletterande erbjudanden, säger Fredrik Månsson, VD på Månsson Rör.

Friggeråkers Rör är baserat i Falköping och utför VS entreprenader och service. Bolaget har 14 medarbetare och omsätter årligen runt 35 miljoner kronor.

– Tillsammans stärker vi vår marknadstäckning och kan erbjuda installation och service inom rör och sprinkler från kontor i Stockholm, Göteborg, Falköping, Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång, säger Sören Adolfsson från Currentum.

Nuvarande ägare av Månsson Rör och Friggeråkers Rör är fortsatt aktieägare i den nya gruppen

– Jag ser fram emot att gå in som delägare i Currentum och vidareutveckla Friggeråkers Rör, säger Thore Larsson, VD på Friggeråkers Rör.

 Genom partnerskapet omsätter Currentum 2 miljarder kronor årligen och sysselsätter 750 medarbetare med kontor i Göteborg, Falköping, Karlstad, Norrköping, Linköping, Vimmerby, Västervik, Finspång, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Stockholm, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Nordic Nest Kalmar

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroende av LogisticContractor att på uppdrag vara med och utföra sprinklerinstallationen, där fastighetsägaren M2 Gruppen gör en om- och tillbyggnad av Nordic Nest nuvarande fastighet i Kalmar.

Nordic Nest är skandinavisk marknadsledande aktör inom skandinavisk design och inredning. Nu krävs om- och tillbyggnation av lager och kontor, där ytan ska utökas från cirka 12 000 kvm till totalt cirka 20 000 kvm. Det pågående projektet beräknas stå färdigt under hösten 2021.

Värmeåtervinning för Sahlgrenska BoiC

Installationsbolaget står som generalentreprenör i ombyggnationen av kyl- och värmesystemet i Sahlgrenskas fastighet BoiC, ett återvinningsprojekt med fokus på att spara in energi. Inom projektet kommer två nya kylmaskiner installeras och därmed bli den primära energikällan.

Vid Sahlgrenska i Göteborg, uppfördes 2016 byggnaden som går under namnet BoiC. I fastigheten ryms ett bild-och interventionscentrum med avancerad teknik, som en stor mängd MR-kameror. Den tekniska utrustningen kräver kyla. I dagsläget försörjs byggnaden genom fjärrkyla, och med ett par kylmaskiner som reservkälla. Dessa ska nu utnyttjas och tas i bruk, tillsammans med två helt nya kylmaskiner som installeras av Installationsbolaget. Dessutom kommer en ny kyl- och värmepump att sättas in, samt ett nytt värmeåtervinningssystem för kondensorvärme.

Den nya energiförsörjningen kommer att täcka hela byggnadens energibehov, varvid den köpta energin kommer att minska drastiskt.

–- Med vår installation av kylmaskiner kommer man nu att lyckas återvinna en stor del av värmen. I byggnaden finns bland annat en omfattande sterilavdelning, där alla verktyg rengörs, där värmen tidigare har gått direkt ut i avloppsystemen. Den kommer vi nu att kunna återvinna tack vare de nya system vi installerar, berättar Robin Bergman, projektledare på Installationsbolaget.

Installationsbolagets uppdrag beräknas vara färdigt i slutet på oktober. Installationsbolaget står som generalentreprenör i projektet, som genomförs som en utförandeentreprenad. Beställare för projektet är Västfastigheter, med en entreprenadssumma på cirka 10 msek.

Installationsbolaget växer inom service

I början på januari tillträdde Simon Yhlen i rollen som projektledare på serviceenheten, tillsammans med tre nya montörer. Sedan dess har ytterligare två montörer anställts, och i takt med en fortsatt ökad efterfrågan kan fler komma att rekryteras inom kort.

Som en del av företagsgruppen Currentum befinner sig Installationsbolaget i en expansionsfas. Simon Yhlen tillträdde i januari i rollen som projektledare för serviceenheten, och beskriver en ökad efterfrågan inom rörinstallationer. Även serviceenheten på Installationsbolaget Sprinkler märker av en liknande ökning.

I dagsläget utför Installationsbolaget mestadels entreprenader, både totalentreprenader och utförandeentreprenader, och även om majoriteten av uppdragen utgörs av dessa uppdrag har privatkundbasen på senare tid växt sig större.

– Vi växer hela tiden och har dagligen 5–6 nya kunder som hör av sig och behöver hjälp med olika projekt, säger Simon.

Installationsbolaget arbetar aktivt med eftermarknad i projekten och erbjuder alltid en hög garantiservice. Serviceerbjudandet inkluderar en rad olika lösningar, exempelvis serviceavtal efter garantitiden med regelbunden kontroll och förebyggande underhåll.

Servicemontörerna utför allt från att byta blandare till mindre byggnadsprojekt.

– Det känns jättekul att vi kan inkludera ännu fler i det vi gör, och att vi tillsammans med nya medarbetare breddar vårt erbjudande. Vi har många återkommande kunder vilket är ett gott betyg. Nu ser vi fram emot att bli ännu fler på serviceenheten och fortsätta att ta Installationsbolaget framåt, säger Simon.

 

 

Sprinklerinstallationer hos Svenska Retursystem

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroendet att utföra sprinklerinstallationer när Svenska Retursystem bygger ut sin anläggning i Västerås. Uppdraget kommer från Logistic Contractor och det är Mileway som äger fastigheten.

Tillbyggnaden om 7 200 kvm omfattar främst lageryta men även en mindre utökning av kontorslokalerna. Utbyggnaden ska vara färdigställd i september 2021.

Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna att medverka i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Bas Barkarby, som ingår i den kommande utvecklingen av Barkarbystaden, innebär en unik möjlighet för näringsliv, samhälle, universitet och högskolor att på riktigt etablera i stadsdelen och därigenom samverka kring innovation och praktisk tillämpning av ny teknik. Det kommer blir en central mötesplats i det expansiva Barkarby med placering intill den planerade kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg samt E18 och Förbifart Stockholm. Det nya kvarteret ligger intill E18 och samt den kommande Veddestabron.

Den första etappen av kvarteret består av runt 24 400 m², och Järfälla kommun kommer att hyra ca 11 000 m² av dem och göra plats för gymnasieskola, en multihall, bibliotek och andra kulturverksamheter. De andra lokalerna kommer att användas till kontor, utbildning, restaurang och gym.

Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning.

Bas Barkarby kommer att miljöcertifieras enligt Breeam nivå Very Good.

Byggherre och beställare är Atrium Ljungberg och det känns mycket bra när vi nu åter igen får förtroendet att genomföra en VS entreprenad till dem.

Produktionsstart efter sommaren 2020 och färdigställande blir under 2022.

Nya regionens hus i Göteborg

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg.
Installationsbolaget och Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroendet att delta vid bygget av Skanska och Västfastigheter.
Projektet bedrivs som ett Samverkansprojekt.

Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus så kallade ”Vita huset” samt
ett en låghusdel med fem våningar och en höghus del med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1300 medarbetare att arbeta och här kommer även finnas restaurang,
konferensutrymmen och lokaler för representation.

Nya Barnsjukhuset, Östra Sjukhuset Göteborg, Samverkansentreprenad.

Familj och anhöriga står i fokus vid utformandet av ny en byggnad för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Tillsammans med Västfastigheter och NCC bygger vi ett hus som möter barns och familjers behov av en ombonad och trygg miljö och samtidigt möter verksamheternas krav på Högteknologi och nya arbetssätt.

Installationsbolaget Gbg AB och Installationsbolaget Sprinkler AB utför rör-, medicinska gas- och sprinklerentreprenaderna till en uppskattad kostnad av ca 100 mkr.

Bauhaus Sisjön Göteborg

Alaska Fastigheter uppför ett varuhus för Bauhaus i Sisjön, Göteborg. Projektet omfattar nybyggnad av butik, lager, drive-in, personalutrymmen m.m. på sammanlagt ca: 17 300 m2 Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler har fått uppdraget tillsammans med Bergman och Höök AB. Entreprenadformen är Samverkansentreprenad med incitament och uppskattad kostnad är ca 11 mkr.

Samhällsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola

Akademiska Hus AB genomför en omfattande ombyggnad och upprustning av nuvarande Arkitekt och Väg o Vatten vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Installationsbolaget har upphandlats, av Akademiska Hus AB och Veidekke, för att utföra rör-entreprenade. Entreprenadformen är Samverkansentreprenad och uppskattad kostnad är ca 25 mkr.

Ny hemsida

Nu driftsätter vi version 1.0 av vår nya hemsida. Det kommer att kompletteras flitigt under kommande månader och vi hoppas att du ska hitta den information du behöver för att kunna få hjälp med ditt projekt.

Kontakt Sprinkler

Kontakta oss

Installationsbolaget Sprinkler AB


Installationsbolaget Sprinkler AB
Lergöksgatan 4
421 50 Västra Frölunda

Tel: 031-734 35 50
Fax: 031-734 35 59
info@installationsbolaget.se

Kontaktpersoner Sprinkler

Magnus Gildevall

Magnus Gildevall

VD

magnus.gildevall@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-313 01 90

Maik Baumgart

Maik Baumgart

Projektledare

maik.baumgart@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 01 79

Rickard Pettersson

Rickard Pettersson

Projektledare

rickard.pettersson@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 56 82

Henrik Friman

Henrik Friman

Projektledare

henrik.friman@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 01 45

Jonny Larsson

Jonny Larsson

Projektledare

jonny.larsson@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 59 89

Kjell Altergren

Kjell Altergren

Serviceledare

kjell.altergren@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 04 60

Avan Haider

Avan Haider

Sakkunnig

avan.haider@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 00 54