Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna att medverka i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Bas Barkarby, som ingår i den kommande utvecklingen av Barkarbystaden, innebär en unik möjlighet för näringsliv, samhälle, universitet och högskolor att på riktigt etablera i stadsdelen och därigenom samverka kring innovation och praktisk tillämpning av ny teknik. Det kommer blir en central mötesplats i det expansiva Barkarby med placering intill den planerade kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg samt E18 och Förbifart Stockholm. Det nya kvarteret ligger intill E18 och samt den kommande Veddestabron.

Den första etappen av kvarteret består av runt 24 400 m², och Järfälla kommun kommer att hyra ca 11 000 m² av dem och göra plats för gymnasieskola, en multihall, bibliotek och andra kulturverksamheter. De andra lokalerna kommer att användas till kontor, utbildning, restaurang och gym.

Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning.

Bas Barkarby kommer att miljöcertifieras enligt Breeam nivå Very Good.

Byggherre och beställare är Atrium Ljungberg och det känns mycket bra när vi nu åter igen får förtroendet att genomföra en VS entreprenad till dem.

Produktionsstart efter sommaren 2020 och färdigställande blir under 2022.

Nya regionens hus i Göteborg

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg.
Installationsbolaget och Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroendet att delta vid bygget av Skanska och Västfastigheter.
Projektet bedrivs som ett Samverkansprojekt.

Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus så kallade ”Vita huset” samt
ett en låghusdel med fem våningar och en höghus del med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1300 medarbetare att arbeta och här kommer även finnas restaurang,
konferensutrymmen och lokaler för representation.

Nya Barnsjukhuset, Östra Sjukhuset Göteborg, Samverkansentreprenad.

Familj och anhöriga står i fokus vid utformandet av ny en byggnad för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Tillsammans med Västfastigheter och NCC bygger vi ett hus som möter barns och familjers behov av en ombonad och trygg miljö och samtidigt möter verksamheternas krav på Högteknologi och nya arbetssätt.

Installationsbolaget Gbg AB och Installationsbolaget Sprinkler AB utför rör-, medicinska gas- och sprinklerentreprenaderna till en uppskattad kostnad av ca 100 mkr.

Bauhaus Sisjön Göteborg

Alaska Fastigheter uppför ett varuhus för Bauhaus i Sisjön, Göteborg. Projektet omfattar nybyggnad av butik, lager, drive-in, personalutrymmen m.m. på sammanlagt ca: 17 300 m2 Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler har fått uppdraget tillsammans med Bergman och Höök AB. Entreprenadformen är Samverkansentreprenad med incitament och uppskattad kostnad är ca 11 mkr.

Samhällsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola

Akademiska Hus AB genomför en omfattande ombyggnad och upprustning av nuvarande Arkitekt och Väg o Vatten vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Installationsbolaget har upphandlats, av Akademiska Hus AB och Veidekke, för att utföra rör-entreprenade. Entreprenadformen är Samverkansentreprenad och uppskattad kostnad är ca 25 mkr.

Ny hemsida

Nu driftsätter vi version 1.0 av vår nya hemsida. Det kommer att kompletteras flitigt under kommande månader och vi hoppas att du ska hitta den information du behöver för att kunna få hjälp med ditt projekt.

Kontakt Sprinkler

Kontakta oss

Installationsbolaget Sprinkler AB


Installationsbolaget Sprinkler AB
Lergöksgatan 4
421 50 Västra Frölunda

Tel: 031-734 35 50
Fax: 031-734 35 59
info@installationsbolaget.se

Kontaktpersoner Sprinkler

Magnus Gildevall

Magnus Gildevall

VD

magnus.gildevall@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-313 01 90

Maik Baumgart

Maik Baumgart

Projektledare

maik.baumgart@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 01 79

Rickard Pettersson

Rickard Pettersson

Projektledare

rickard.pettersson@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 56 82

Henrik Friman

Henrik Friman

Projektledare

henrik.friman@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 01 45

Kjell Altergren

Kjell Altergren

Serviceledare

kjell.altergren@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 04 60

Avan Haider

Avan Haider

Sakkunnig

avan.haider@installationsbolaget.se

Mobiltelefon: 070-618 00 54