Inlägg av Amanda Frid

Månsson Rör och Friggeråkers Rör ingår partnerskap med Currentum

Installationsgruppen Currentum välkomnar Månsson Rör och Friggeråkers Rör som nya partners. Bolagens lokala närvaro i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång respektive Falköping kompletterar geografiskt Currentums erbjudande inom VS. Månsson Rör och Friggeråkers Rör blir en del av Currentum. Verksamheterna behåller sina egna varumärken och kommer att drivas som vanligt av nuvarande ledning. – Månsson Rör blir […]

Nordic Nest Kalmar

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroende av LogisticContractor att på uppdrag vara med och utföra sprinklerinstallationen, där fastighetsägaren M2 Gruppen gör en om- och tillbyggnad av Nordic Nest nuvarande fastighet i Kalmar. Nordic Nest är skandinavisk marknadsledande aktör inom skandinavisk design och inredning. Nu krävs om- och tillbyggnation av lager och kontor, där ytan ska utökas från cirka 12 000 kvm till totalt cirka 20 000 kvm. Det pågående […]

Värmeåtervinning för Sahlgrenska BoiC

Installationsbolaget står som generalentreprenör i ombyggnationen av kyl- och värmesystemet i Sahlgrenskas fastighet BoiC, ett återvinningsprojekt med fokus på att spara in energi. Inom projektet kommer två nya kylmaskiner installeras och därmed bli den primära energikällan. Vid Sahlgrenska i Göteborg, uppfördes 2016 byggnaden som går under namnet BoiC. I fastigheten ryms ett bild-och interventionscentrum med […]

Installationsbolaget växer inom service

I början på januari tillträdde Simon Yhlen i rollen som projektledare på serviceenheten, tillsammans med tre nya montörer. Sedan dess har ytterligare två montörer anställts, och i takt med en fortsatt ökad efterfrågan kan fler komma att rekryteras inom kort. Som en del av företagsgruppen Currentum befinner sig Installationsbolaget i en expansionsfas. Simon Yhlen tillträdde […]

Sprinklerinstallationer hos Svenska Retursystem

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroendet att utföra sprinklerinstallationer när Svenska Retursystem bygger ut sin anläggning i Västerås. Uppdraget kommer från Logistic Contractor och det är Mileway som äger fastigheten. Tillbyggnaden om 7 200 kvm omfattar främst lageryta men även en mindre utökning av kontorslokalerna. Utbyggnaden ska vara färdigställd i september 2021.