Nordic Nest Kalmar

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroende av LogisticContractor att på uppdrag vara med och utföra sprinklerinstallationen, där fastighetsägaren M2 Gruppen gör en om- och tillbyggnad av Nordic Nest nuvarande fastighet i Kalmar.

Nordic Nest är skandinavisk marknadsledande aktör inom skandinavisk design och inredning. Nu krävs om- och tillbyggnation av lager och kontor, där ytan ska utökas från cirka 12 000 kvm till totalt cirka 20 000 kvm. Det pågående projektet beräknas stå färdigt under hösten 2021.

Värmeåtervinning för Sahlgrenska BoiC

Installationsbolaget står som generalentreprenör i ombyggnationen av kyl- och värmesystemet i Sahlgrenskas fastighet BoiC, ett återvinningsprojekt med fokus på att spara in energi. Inom projektet kommer två nya kylmaskiner installeras och därmed bli den primära energikällan.

Vid Sahlgrenska i Göteborg, uppfördes 2016 byggnaden som går under namnet BoiC. I fastigheten ryms ett bild-och interventionscentrum med avancerad teknik, som en stor mängd MR-kameror. Den tekniska utrustningen kräver kyla. I dagsläget försörjs byggnaden genom fjärrkyla, och med ett par kylmaskiner som reservkälla. Dessa ska nu utnyttjas och tas i bruk, tillsammans med två helt nya kylmaskiner som installeras av Installationsbolaget. Dessutom kommer en ny kyl- och värmepump att sättas in, samt ett nytt värmeåtervinningssystem för kondensorvärme.

Den nya energiförsörjningen kommer att täcka hela byggnadens energibehov, varvid den köpta energin kommer att minska drastiskt.

–- Med vår installation av kylmaskiner kommer man nu att lyckas återvinna en stor del av värmen. I byggnaden finns bland annat en omfattande sterilavdelning, där alla verktyg rengörs, där värmen tidigare har gått direkt ut i avloppsystemen. Den kommer vi nu att kunna återvinna tack vare de nya system vi installerar, berättar Robin Bergman, projektledare på Installationsbolaget.

Installationsbolagets uppdrag beräknas vara färdigt i slutet på oktober. Installationsbolaget står som generalentreprenör i projektet, som genomförs som en utförandeentreprenad. Beställare för projektet är Västfastigheter, med en entreprenadssumma på cirka 10 msek.

Installationsbolaget växer inom service

I början på januari tillträdde Simon Yhlen i rollen som projektledare på serviceenheten, tillsammans med tre nya montörer. Sedan dess har ytterligare två montörer anställts, och i takt med en fortsatt ökad efterfrågan kan fler komma att rekryteras inom kort.

Som en del av företagsgruppen Currentum befinner sig Installationsbolaget i en expansionsfas. Simon Yhlen tillträdde i januari i rollen som projektledare för serviceenheten, och beskriver en ökad efterfrågan inom rörinstallationer. Även serviceenheten på Installationsbolaget Sprinkler märker av en liknande ökning.

I dagsläget utför Installationsbolaget mestadels entreprenader, både totalentreprenader och utförandeentreprenader, och även om majoriteten av uppdragen utgörs av dessa uppdrag har privatkundbasen på senare tid växt sig större.

– Vi växer hela tiden och har dagligen 5–6 nya kunder som hör av sig och behöver hjälp med olika projekt, säger Simon.

Installationsbolaget arbetar aktivt med eftermarknad i projekten och erbjuder alltid en hög garantiservice. Serviceerbjudandet inkluderar en rad olika lösningar, exempelvis serviceavtal efter garantitiden med regelbunden kontroll och förebyggande underhåll.

Servicemontörerna utför allt från att byta blandare till mindre byggnadsprojekt.

– Det känns jättekul att vi kan inkludera ännu fler i det vi gör, och att vi tillsammans med nya medarbetare breddar vårt erbjudande. Vi har många återkommande kunder vilket är ett gott betyg. Nu ser vi fram emot att bli ännu fler på serviceenheten och fortsätta att ta Installationsbolaget framåt, säger Simon.