Currentum och Installationsbolaget växer genom förvärv

Företagsgruppen Currentum växer när partnerskap ingås med Tingvallastadens Rör och Ibjerge Installation. Bolagen blir en del av Currentum men bibehåller sina varumärken.
– Tillsammans planerar vi för fortsatt utveckling och expansion i hela landet, både inom nuvarande och kompletterande teknikområden, berättar Sören Adolfsson, vd på Installationsbolaget Partner AB som representerar VS-benet inom Currentum.

Tingvallastadens Rör och Ibjerge Installation är ledande aktörer inom VS med bas i Karlstad. Tillsammans sysselsätter bolagen 50 medarbetare och omsätter cirka 80 miljoner kronor.

– Vi kommer att stärkas av att ingå i en större grupp med ett bredare kunderbjudande och stor marknadstäckning. De förändrade ägarförhållandena innebär inte bara nya affärsmöjligheter utan också att vi kommer att kunna satsa mer på exempelvis personal- och verksamhetsutveckling, säger Hans Skantz, vd på Tingvallastadens Rör.

I och med förvärvet omsätter Currentum cirka 1 miljard kronor och har drygt 350 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation och fastighetsautomation. Gruppen finns nu fysiskt representerade i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Nu inleder Tingvallastadens Rör och Ibjerge Installation en spännande resa ihop med Installationsbolaget och Currentum.

– Grundfilosofin är att företagen i gruppen ska fortsätta att drivas med lokal förankring, under eget varumärke och med nuvarande ledning och en bibehållen företagskultur, säger Sören Adolfsson.

För ytterligare information:

Sören Adolfsson, VD Installationsbolaget Partner AB och styrelseledamot Currentum
soren@installationsbolaget.se, 0702 65 21 40

Hans Skantz, VD Tingvallastadens Rör
hans.skantz@tingvallastaden.se, 0704 62 53 50

Ingvar Bjerge, VD Ibjerge Installation AB

ingvar.bjerge@tingvallastaden.se, 0768 38 96 02

 

Om Currentum

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget VS, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab och Ventilationsprojekt. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter cirka 1 miljard kronor och har drygt 350 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation och fastighetsautomation. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Eskilstuna.